Noutati legislative

24 Aprilie 2013

 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 450/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 236 din 24.04.2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 229 din 22 aprilie 2013
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 476/2013 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, trimis spre publicare la Monitorul Oficial
 • Legea nr. 100/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 211 din 15 aprilie 2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 426/2013 pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”, publicat în Monitorul Oficial nr. 203 din 10 aprilie 2013
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 203 din 10 aprilie 2013
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 378/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin OPANAF nr. 2.137/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 199 din 9 aprilie 2013
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 342/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la OPANAF 1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, publicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 5 aprilie 2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 416/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin OMFP 629/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 190 din 4 aprilie 2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 393/2013 pentru modificarea şi completarea OMFP 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 185 din 3 aprilie 2013
 • Ordin comun al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 490/407 din 29 martie 2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 175 din 29 martie 2013
 • Rectificare privind anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 250/2013, publicată în Monitorul Oficial, 166 din 28.03.2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 348/2013 pentru modificarea şi completarea OMFP nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 155 din 22 martie 2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 354/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin OMFP nr. 1.870/2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 152 din 21 martie 2013

19 Martie 2013

04 Martie 2013

26 Februarie 2013

 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2013 pentru publicarea Acordului dintre autoritatea competentă din România şi autoritatea competentă din Confederaţia Elveţiană, semnat la Berna la 6 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2012, cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, pentru amendarea Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Bucureşti la 25 octombrie 1993, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 26.februarie.2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 26.februarie.2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 224/2013 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual, publicat în Monitorul Oficial nr. 106 din 22.februarie.2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 214 din 15 februarie 2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 100 din 20 februarie 2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 213/2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, publicat în Monitorul Oficial nr.100 din 20 februarie 2013

20 Februarie 2013

 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 184/2013 pentru modificarea OPANAF nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr.101 din din 20 februarie 2013
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 143/ 2013 cu privire la modificarea Comisiei paritare din cadrul ANAF
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 161/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial nr. 91 din 13 februarie 2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 140/2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin OMFP nr. 2.389/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 90 din 12 februarie 2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 63 din 29 ianuarie 2013

23 Ianuarie 2013

 • Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013
 • Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 23 ianuarie 2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr. 53 din 23 ianuarie 2013
 • Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 22 ianuarie 2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale,
  publicată în Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013
 • Ordonanţa guvernului nr. 5 din 22 ianuarie 2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, publicată în Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 65/2013 pentru modificarea OPANAF nr. 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 24 ianuarie 2013
 • Hotărârea Guvernului nr. 20/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 22.01.2013
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 24/2013 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 45/2013 din 21 ianuarie 2013
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale, publicat în Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2013
 • Ordinul comun al ministrului finanţelor publice nr. 1736/2012 şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 279/2012 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţile administraţiei publice locale, publicat în Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2013
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 8/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 172 „Declaraţie-inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate”, publicat în Monitorul Oficial nr. 23 din 11 ianuarie 2013
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1992/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la OPANAF nr.3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2013
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”, publicat în Monitorul Oficial nr. 9 din 7 ianuarie 2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1720/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 871 din 20 decembrie 2012
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial 857 din 18 decembrie 2012
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1690 din 12 decembrie 2012 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 857 din 18 decembrie 2012
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1697 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, publicat în Monitorul Oficial 856 din 18 decembrie 2012
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1951 din 13 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 1294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial nr. 856 din 18 decembrie 2012
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1662/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului, prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin OMFP nr. 1.801/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 842 din 13 decembrie 2012
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 845 din 13 decembrie 2012
  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. 887 din 27 decembrie 2012
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1913/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 850 din  17 decembrie 2012
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1639/2012 privind completarea OMFP nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial 824 din 7 decembrie 2012
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1823/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial nr. 809 din 3 decembrie 2012 Anexa 1: Lista marilor contribuabili care vor mai fi administraţi de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili începând cu data de 1 ianuarie 2013.Anexa 2: Lista subunităţilor marilor contribuabili care vor fi administraţi de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili începând cu data de 01.01.2013
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1822/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial nr. 809 din 3 decembrie 2012. Anexa 1:  Lista contribuabililor mijlocii care sunt administraţi de către administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii începând cu data de 1 ianuarie 2013 Anexa 2: Lista subunităţilor contribuabililor mijlocii care sunt administraţi de către administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii începând cu data de 1 ianuarie 2013
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1714/2012 pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare,
  publicat în Monitorul Oficial nr. 798 din 28 noiembrie 2012
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1768/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 796 din 27 noiembrie 2012
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare, publicat în Monitorul Oficial nr.792 din 26 noiembrie 2012
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1790/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial nr. 791 din 26 noiembrie 2012
 • Ordin nr. 2368/1058/1501 din 30 octombrie 2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” din cadrul axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului operaţional regional 2007 – 2013. Emitent: Ministerul dezvoltării regionale şi turismului , nr. 2.368 din 30.10.2012, Ministerul afacerilor europene nr. 1.058 din 1.11.2012, Ministerul finanţelor publice nr. 1.501 din 15.11.2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 781 din 20 noiembrie 2012
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 778 din 19 noiembrie 2012
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1485/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, publicat în Monitorul Oficial nr. 774 din 16 noiembrie 2012
 • Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 772 din 15 noiembrie 2012
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1449/2012 pentru modificarea OMFP nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, publicat în Monitorul Oficial nr. 763 din 13 noiembrie 2012
 • Hotărârea Guvernului nr. 1071/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial nr.753 din 8 noiembrie 2012
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1375/2012 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat, publicat  în Monitorul Oficial  nr. 735 din 31 octombrie 2012
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1339/2012 privind modificarea OMFP nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 706 din 16 octombrie 2012
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1330/2012 pentru modificarea anexelor nr. 2, 4 şi 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial nr. 706 din 16 octombrie 2012
 • Ordinul  preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1400/2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente, publicat în Monitorul Oficial nr. 695 din 10 octombrie 2012
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din OG nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi art. IX din OUG nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicat în Monitorul Oficial Nr. 687 din 4 octombrie 2012
  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial nr. 687 din 4 octombrie 2012
  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1284/2012 privind modificarea OMFP 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 684 din 3 octombrie 2012
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1529/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”, publicat în Monitorul Oficial nr. 707 din 16 octombrie 2012
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1436/2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art.153 alin. (91) lit. b) – d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din 5 octombrie 2012
Reclame

2 gânduri despre &8222;Noutati legislative&8221;

Comentariile sunt închise.