Cand se intocmesc facturile de achizitie in cazul contractelor comerciale?

Cum se intampla in fiecare zi, si astazi, am primit un telefon de la unul din partenerii mei ce administreaza o librarie, care mi-a adresat urmatoarea intrebare: „Am primit in librarie, 1000 de carti de la furnizorul X. Ce fac cu ele? Intosmesc nota de intrare receptie la toata cantitatea de marfa sau doar la acele cantitati pe care urmeaza sa le vand in librarie?”

Imediat mi-am dat seama ca omite sa-mi spuna un amanunt foarte important si anume, daca pentru acele carti s-a intocmit un contract de vanzare-cumparare sau un contract de consignatie. era clar ca trebuie sa lamuresc problema inca de la bun inceput.

Iata ce se intampla si intr-un caz si in celalalt: ca si regula, se va intocmi nota de intrare-receptie pe toata cantitatea de marfa intrata in gestiune. Subliniez cel putin doua motive importante pentru care este nevoie de un NIR: in primul rand, NIR-ul este documentul justificativ intern pe baza caruia se receptioneaza orice marfa si in al doilea rand, constituie document justificativ in fata organelor de control (garda financiara, politia economica, etc).

Daca la baza achizitiei se afla un contract de vanzare-cumparare, se va face receptia in gestiune pe baza nir-ului in care se va inscrie, pe langa elementele de baza si pretul de vanzare al produselor. Descarcarea din gestiune, se va face pe masura vanzarii, la costul de achizitie. Diferenta dintre valoarea de vanzare si costul de achizitie reprezinta tocmai profitul unitatii.

Dar ce se intampla atunci cand achizitia sta la baza unui contract de consignatie? Ei bine, si in acest caz se va intocmi, de asemenea, o nota de intrare-receptie pentru toata cantitatea de marfa introdusa in gestiune, incredintata librarului (denumit consignatar) de catre furnizor (denumit consignant) in baza contractului de consignatie si a unui proces verbal de predare-primire. In acest caz, furnizorul nu va mai intocmi factura pentru marfa predata. Pe masura ce librarul vinde cartile, acesta ii va solicita furnizorului sa intocmeasca facturi doar pe acele cantitati vandute si la preturile de achizitie agreate prin contract. Furnizorul aplica o reducere (agreata in prealabil impreuna cu librarul), reducere ce se va concretiza, in final, in profitul librarului.

La final, partenerul meu mi-a multumit pentru timpul acordat si rabdarea cu care i-am explicat toate aceste lucruri, bifand inca un aspect nelamurit pana in acel moment.

Reclame

Noutati legislative in perioada 07 martie – 19 martie 2013

Pe site-ul ANAF au fost publicate ultimile noutati legislative. Iata care sunt acestea:

Pentru mai multe detalii vizitati pagina cu arhiva legilsativa.

Impozitarea activitatilor de consultanta si management de la 01 februarie 2013

In cele ce urmeaza va prezentam o varianta pentru impozitarea veniturilor provenite din activitati de consultanta si management.

Intrebare:

O societate are la 31.12.2012 o cifra de afaceri sub plafonul de 65000 eur ,Caen 7022 -Activitati de consultanta pentru afaceri si management. Ponderea veniturilor din consultanta nu este 100% din total venituri. Aceasta societate obtine venituri si din alte activitati (inchiriere,servicii de marketing ). In aceste conditii societatea trebuie sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microintreprindere incepand cu 01 februarie 2013 sau se incadreaza la exceptia prevazuta prevazuta in OG 18/2013 :c) persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului ?

Raspuns:

Potrivit prevederilor art. 112^2 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care, la data de 31 decembrie 2012, îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1, respectiv:

 • au realizat venituri, altele decât cele din activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului; au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 65.000 euro; capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2013.

În conformitate cu prevederile art. 112^2 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, persoanele juridice române care desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului. Potrivit pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, dat în aplicarea art. 112^1, pentru încadrarea în condiţia prevăzută la art. 112^1 lit. a) din Codul Fiscal, persoana juridică română nu trebuie să înregistreze venituri din activităţile prevăzute la art. 112^2 alin. (6) din Codul Fiscal. Încadrarea în categoria veniturilor din consultanţă şi management se efectuează prin analiza contractelor încheiate şi a altor documente care justifică natura veniturilor.
În consecinţă, potrivit celor menţionate mai sus, nu există obligaţia să aplicaţi sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

Articol preluat: Forum Finante Valcea

Sursa: Finante Valcea

15 categorii de venituri ale organizatiilor nonprofit care sunt scutite de impozit

Multă lume mă întreabă dacă pentru câștiguri neimpozabile, ar fi mai bine să înființeze un ONG în loc de SRL. La prima vedere, un raspuns imediat ar fi unul afirmativ. Dacă este , însă, să privim în detaliu, această problemă este cat se poate de complexă iar un raspuns ar trebui bine argumentat.
Când vorbim despre ONG, putem să identificăm 15 categorii de venituri care sunt scutite de la impozitare. Ce se intamplă dincolo de aceste venituri…e clar că intră în sfera activităților economice.
Pentru inceput, ca să putem să ințelegem complexitatea acestui fenomen să vedem împreună ce înseamnă o organizatie nonprofit.
Organizaţie nonprofit sau ONG (pe scurt!)- reprezintă orice asociere liber consimțită între persoane, sub o formă de asociaţie, fundaţie sau federaţie înfiinţată în România, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dar numai dacă veniturile şi activele asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial. Acestea se pot infiinta conform OG 26/2000.
Iata mai jos ce trebuie sa știți atunci cand va doriti infiintarea unui ONG, ca activitate antreprenoriala (sociala).
Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de venituri:
 1. cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor;
 2. contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;
 3. taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
 4. veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive;
 5. donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
 6. dividendele şi dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite;
 7. veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole (n.m. nu se mai datoreaza si impozit);
 8. resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile;
 9. veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole, conferinţe, utilizate în scop social (ex acte de caritate) sau profesional (ONG de tip profesional), potrivit statutului acestora;
 10. veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;
 11. veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, realizate de organizaţiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare şi funcţionare, din domeniul culturii, cercetării ştiinţifice, învăţământului, sportului, sănătăţii, precum şi de camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale. Norme metodologice
 12. sumele primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a făcut donaţia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizaţiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului şi obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;
 13. veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;
 14. sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice (ex redistribuirea procentului de 2% )
 15. Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit. Cu alte cuvinte, orice venituri obținute, altele decât cele enumerate mai sus, sunt supuse impozitului pe profit 16%, doar pentru partea care depașește 15000 euro (din aceste venituri) dar nu depaseste 10% din totalul veniturilor (scutite) enumerate mai sus – practic, se ia in considerare valoarea cea mai mica.
Organizaţiile prevăzute în acest articol datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât cele mai sus menționate.

Esti PFA, deci poti angaja!

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 persoanele fizice autorizate îşi pot desfăşura activitatea individual şi independent sau pot angaja, în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de muncă, încheiat conform Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii.

Persoană fizică autorizată nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează în scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, chiar dacă colaborarea este exclusivă.

Menţionăm că, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, şi întreprinderile individuale pot angaja terţe persoane cu contract individual de muncă şi pot colabora cu alte persoane fizice autorizate, cu alţi întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit.

Atenţie! Titularul persoanei fizice autorizate şi titularul întreprinderii individuale nu pot încheia contracte individuale de muncă cu entităţile pe care le reprezintă!

Surse: Finante Valcea, M.Of. Partea I 129/2013, Legea 40/2013, OUG 46/2011, OUG 44/2008 art.17

Procedura pentru accesul online a dosarului fiscal

accesdosarfiscalanafGeneralităţi

Pentru a obţine mai rapid şi mai exact informaţii despre creanţele fiscale existente în fişa pe plătitor din dosarul fiscal, contribuabilii pot accesa aplicaţia informatică Dosar fiscal pe care o gasiti la adresa https://serviciuldecontabilitate.wordpress.com/utile/acces-dosar-fiscal/ .

Pentru accesul controlat la dosarul fiscal, contribuabilii trebuie să solicite un certificat digital completând formularul 152 „Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat”.

După autentificarea în baza certificatului digital, contribuabilul are acces la spaţiul său privat, unde vizualizează informaţii din dosarul fiscal prin accesarea aplicaţiei Dosar fiscal.

În cazul în care se revocă dreptul de utilizare a serviciului acces controlat la dosarul fiscal se completează formularul 153 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informaţiile cuprinse în dosarul fiscal”.

 Cerinţe sistem

Serviciul Acces controlat la dosarul contribuabilului funcţionează pe calculatoare cu sistem de operare Windows. Programul de Internet (ex. Internet Explorer) trebuie să aibă prima opţiune limba engleză. În caz contrar, trebuie parcurşi următorii paşi: se alege din meniul Tools opţiunea Internet Options, se apasă butonul Languages şi se alege English (United Status).

 Accesarea aplicaţiei

După autentificarea pe portalul ANAF, prin funcţia Logare, va apărea pagina cu spaţiul privat al contribuabilului, de unde se accesează aplicaţia din meniul Dosar fiscal. În continuare, se dă click pe textul „Dosar fiscal” şi se obţine deschiderea aplicaţiei.

Pe ecran se va afişa meniul principal care conţine patru submeniuri de lucru astfel:

– submeniul Date Identificare;

– submeniul Vector Fiscal;

– submeniul Situaţie Sintetică;

– submeniuri pentru fiecare Declaraţie.

În mod automat, aplicaţia afişează o listă care cuprinde codurile de identificare fiscală asociate certificatului digital cu care s-a realizat autentificarea, iar contribuabilul selectează codul fiscal pentru care se doreşte afişarea informaţiilor.

Prin apăsarea butonului Go, se lansează acţiunea de căutare a datelor pentru codul fiscal furnizat. În absenţa acestei alegeri, utilizatorul va vizualiza meniurile însă acestea nu vor avea conţinut.

Navigarea între meniuri este posibilă prin deplasarea mouse-ului şi alegerea opţiunii dorite.

Detaliem mai jos definiţiile şi acţiunile, pentru fiecare dintre submeniurile de lucru.

 Submeniul Date identificare

Se prezintă principalele date de identificare ale contribuabilului, sub formă de secţiuni.

 • Secţiunea de date comune

În prima parte a secţiunii se prezintă codul de identificare fiscală selectat şi denumirea, iar în cea de a doua parte se prezintă domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili din care face parte, starea acestuia, ultima declaraţie de înregistrare/menţiuni, cu includerea numărului şi datei declaraţiei, data atribuirii codului de identificare fiscală, starea acestuia în ceea ce priveşte înregistrarea ca plătitor de TVA şi tipul sediului.

 • Secţiunea de date specifice

Categoriile pentru care se prezintă informaţii de identificare specifice sunt: agenţi economici, persoane fizice, instituţii publice, nerezidenţi.

 Submeniul Vector Fiscal

Secţiunea cuprinde informaţii legate de vectorul fiscal asociat contribuabilului pentru fiecare impozit/taxă/contribuţie, datele de început şi sfârşit (dacă este cazul) şi periodicitatea declarării acestora.

 Submeniul pentru fiecare Declaraţie

Secţiunea cuprinde informaţii despre declaraţiile depuse, grupate după tipul acestora. Prezentarea se face sub formă tabelară în ordinea descrescătoare a anilor de raportare, iar în cadrul anilor, gruparea se face pe luna de raportare. În cazul în care în declaraţie, perioada de raportare este înlocuită cu T1…T4 sau S1, S2, (T = Trimestru, S = semestru), tabelul conţine perioada de raportare ca atare, numărul de înregistrare şi data, obţinute de la organul fiscal competent. Fiecărei secţiunii de declaraţii îi sunt ataşate filtre pe baza cărora se poate selecta o declaraţie în vederea generării şi vizualizării copiei acesteia.

Important!

Pentru completarea datei de înregistrare este disponibil un calendar cu ajutorul căruia se alege data de înregistrare în formatul corect. După introducerea elementelor de filtrare şi apăsarea butonului Go, se generează copia declaraţiei selectate.

Soluţia pune la dispoziţie două butoane:

– View – generare declaraţie în format .pdf în browser;

– Export – exportul declaraţiei în format .pdf şi salvare externă.

Tipurile de declaraţii care pot fi vizualizate sunt: D100; D101; D102; D103; D120; D130; D301; D390; D300; D394 şi D710.

 Submeniul Situaţie Sintetică

Secţiunea cuprinde informaţii referitoare la obligaţiile de plată datorate (titlu de creanţă – declaraţie, decizie de impunere, decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii; tipul de impozit/taxă/contribuţie etc.; scadenţa soldului; categoria de sumă; termen de plată; soldul debitor.

În cazul în care contribuabilul doreşte vizualizarea informaţiilor privind situaţia sa fiscală, se va accesa câmpul Obligaţii fiscale datorate, caz în care se afişează informaţii grupate pe ani calendaristici, în cadrul perioadei de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, iar în cadrul fiecărui an, pe luni calendaristice.

Pentru a obţine o situaţie fiscală detaliată, contribuabilul accesează câmpul Soldul obligaţiilor fiscale datorate, caz în care se afişează toate tipurile de impozite, taxe, contribuţii sau alte sume datorate bugetului general consolidat, împreună cu soldurile aferente.

Această secţiune cuprinde şi informaţii referitoare la stingerea obligaţiilor de plată care sunt cuprinse în formularul „Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale”, al cărui model a fost instituit prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1438/2009.

 Alte precizări

Lunar, pentru fiecare zonă de informaţii se realizează actualizarea acestora, iar data ultimei actualizări se menţionează ori de câte ori sunt solicitate aceste informaţii.

Pentru a asigura accesul contribuabililor la informaţiile cuprinse în submeniul Situaţie Sintetică, organul fiscal competent afişează până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, pe website-ul ANAF toate aceste informaţii.

De asemenea, informaţiile obţinute din acest submeniu pot fi folosite în vederea corelării evidenţei fiscale cu cea contabilă.

Pentru mai multe detalii, se poate accesa Ghidul Instrucţiuni de utilizare a serviciului – Acces controlat la dosarul contribuabilului” pe website-urile:

– ANAF, la adresa www.anaf.ro, categoria Declaraţii electronice, meniul Acces controlat la dosarul contribuabilului;

– Serviciul de Contabilitate, https://serviciuldecontabilitate.wordpress.com, pagina Utile.

Termenul de pastrare a documentelor contabile si fiscale

Pastrarea documentelor contabile si fiscale ale unei firme sau persoane fizice autorizate este o necesitate cu implicatii de ordin legal. Iata care sunt normele actuale in ceea ce priveste termenul de pastrare a arhivei contabileMentionam astfel ca dispozitii privind arhivarea si pastrarea registrelor si a documentelor financiar-contabile se regasesc in Sectiunea F din Norma metodologica de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobata prin OMEF 3512/2008. Potrivit acestora, persoanele prevazute la art. 1 din Legea 82/1991 , republicata, au obligatia pastrarii in arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum si a documentelor justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate. Continuă lectura