Cum sa infiintezi o organizatie non-guvernamentala (ONG)

1. Pentru infiintarea unei organizatii aveţi nevoie de următoarele acte:

 • Act constitutiv redactat conform legislaţiei specifice
 • Statut redactat conform legislaţiei specifice
 • Dovadă de disponibilitate a denumirii obţinută de la Ministerul Justiţiei
 • Dovadă patrimoniu
 • Dovadă spaţiu

2. Cu aceste documente vă prezentaţi la Judecatoria de sector

3. Încheierea judecătorească de înfiinţare va fi eliberată în termen de 3 zile. Se ridică de la aceeaşi adresă.

4. Legislaţia care reglementează înfiinţarea de ONG:

 • Ordonanta nr. 26 / 2000 cu privire la asociatii si fundatii
 • Legea 246 / 2005 pentru completarea si modificarea O 26/ 2000

Iata cateva considerente de ordin general:

Constituire ASOCIAŢIE vs. FUNDAŢIE

Asociaţia este constituită la initiaţiva a minimum 3 persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor personal dar nepatrimonial.
Patrimoniul necesar pentru infiintarea unei asociatii este cel al unui salariu minim brut pe economie, la data infiintarii (440 lei – 2007 si 500 lei din 2008), si poate fi costitutit atat in bani cat si in natura.

Fundaţia este constituită de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic care constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar.
Patrimoniul iniţial pentru infiinţarea fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei, cu exceptia cazului fundaţiilor al căror scop exclusiv este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, caz in care patrimoniul initial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Paşi necesari:
1. Redactarea actului constitutiv. Actul de constituire cuprinde :

Asociatie

 • datele de identificare ale asociaţilor : nume sau denumirea (dacă sunt persoane juridice),
 • domiciliul sau sediul asociaţilor
 • exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus
 • denumirea asociaţiei
 • sediul asociaţiei
 • durata de funcţionare a asociaţiei (pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau pe termen nedeterminat)
 • patrimoniul initial – în bani sau în natură, în valoare de cel puţin un salar minim brut pe economie, la data constituirii
 • componenţa nominală a organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei
 • persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice
 • semnăturile asociaţilor

Fundatie

 • datele de identificare ale fondatorului/ fondatorilor: nume/ denumire şi domiciliul/ sediul fondatorilor
 • scopul fundaţiei
 • denumirea fundaţiei
 • durata de funcţionare
 • patrimoniul iniţial – în natură sau în numerar, în valoare totală de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii
 • componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare si control ale fundaţiei
 • persoana/persoanele împuternicite să desfaşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice
 • semnăturile fondatorului/ fondatorilor

2. Redactarea statutului asociatiei. Statutul dv. va trebui să includă :

Asociatie

 • toate informaţiile cuprinse în actul de constituire
 • explicitarea scopului şi obiectivelor asociaţiei
 • modul de dobândire şi pierdere a calităţii de membru
 • drepturile şi obligaţiile asociaţilor
 • categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei (adică proveninenţa resurselor pe care le va folosi asociaţia pentru a îşi desfăşura activităţile)
 • atribuţiile organelor de administrare şi control ale asociaţiei
 • destinaţia bunurilor în cazul dizolvării asociaţiei

Fundatie

 • toate informaţiile cuprinse în actul de constituire
 • explicitarea scopului şi obiectivelor asociaţiei
 • categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei (adica proveninenţa resurselor pe care le va folosi fundaţia pentru a îşi desfăşura activităţile)
 • atribuţiile organelor de conducere, administrare, control
 • procedura de desemnare şi de modificare a componentei organelor de conducere, administrare şi control pe parcursul existenţei fundaţiei
 • destinaţia bunurilor în cazul dizolvării

3. Obţinerea dovezii de disponibilitate a denumirii. Aveţi nevoie de :

 • un formular specific (anexat)
 • dovada achitării unei taxe de 5 lei (se achită la trezorerie sau prin ordin de plata)
 • Trimiteţi sau depuneţi formularul si chitanta (dupa ce aţi facut o copie) la Ministerul justitiei, Directia de relatii cu publicul si cooperare cu ONG, Str. Apollodor nr. 17, Sectorul 5, Bucuresti. (Dacă alegeţi să trimiteţi formularul prin poştă, vă recomandăm să trimiteţi cu confirmare de primire şi să specificaţi pe formular că doriţi răspunsul prin poştă)

4. Autentificarea actului constitutiv şi a statutului la notar public. In această etapă veţi avea nevoie de :

 • actul de constituire
 • statutul
 • dovada sediului
 • o taxă – variabila de la notar la notar
 • dovada de disponibilitate a denumirii
 • Vă recomandăm să autentificaţi 9 copii, pentru că Judecătoria va reţine o mare parte (6) şi e bine să aveţi mai multe originale.

5. Inscrierea in Registrul asociaţiilor si fundaţiilor, la Judecatoria in a carei circumscripţie îşi are asociaţia / fundaţia sediul. In aceasta etapa vei avea nevoie de :

 • actul de constituire autentificat
 • statutul autentificat
 • actele doveditoare ale sediului
 • actele doveditoare ale patrimoniului inţial
 • taxa de timbru de 19 lei si timbru judiciar de 0,3 lei

Termen de solutionare – în general 3 zile de la depunerea documentelor.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s